Zdravý životní styl a dlouhověkost

Výzkumníci z Harvard TH Chan School of Public Health provedli rozsáhlou studii vlivu zdravotních návyků na střední délku života s využitím údajů ze známé zdravotní studie Nurses 'Health Study (NHS) a Health Professionals Follow-up Study (HPFS). To znamená, že měli data o obrovském počtu lidí za velmi dlouhou dobu. NHS zahrnovala více než 78 000 žen a sledovala je od roku 1980 do roku 2014. HPFS zahrnoval více než 40 000 mužů a sledoval je od roku 1986 do roku 2014. To je více než 120 000 účastníků, 34 let údajů pro ženy a 28 let údajů pro muže.

Vědci se podívali na údaje NHS a HPFS o dietě, fyzické aktivitě, tělesné hmotnosti, kouření a konzumaci alkoholu, které byly získány z pravidelně podávaných validovaných dotazníků.

Co je to vlastně zdravý životní styl?

Těchto pět oblastí bylo vybráno, protože předchozí studie ukázaly, že mají velký dopad na riziko předčasného úmrtí. Zde jsou definovány a měřeny tyto zdravé návyky:

1. Zdravá strava, která byla vypočítána a hodnocena na základě hlášeného příjmu zdravých potravin, jako je zelenina, ovoce, ořechy, celozrnné produkty, zdravé tuky a omega-3 mastné kyseliny, a nezdravých potravin, jako je červené a zpracované maso, nápoje slazené cukrem, trans -tuky a sodík.

2. Úroveň zdravé fyzické aktivity, která byla měřena jako alespoň 30 minut denně mírné až intenzivní aktivity denně.

3.  Zdravá tělesná hmotnost, definovaná jako normální index tělesné hmotnosti (BMI), který se pohybuje mezi 18,5 a 24,9.

4. Kouření, neexistuje zdravé množství kouření. „Zdravý“ zde znamenalo nikdy nekouřit.

5. Mírný příjem alkoholu, který byl naměřen mezi 5 a 15 gramy denně u žen a 5 až 30 gramů denně u mužů. Obecně jeden nápoj obsahuje asi 14 gramů čistého alkoholu. To je 340 gramů běžného piva, 142 gramů vína nebo 43 gramů destilovaného lihu.

Výzkumníci se také podívali na údaje o věku, etnickém původu a užívání léků, stejně jako na srovnávací údaje z národních průzkumů zdraví a výživy a z rozsáhlých online dat pro epidemiologický výzkum Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Má zdravý životní styl nějaký význam?

Jak se ukazuje, zdravé návyky mají velký význam. Podle této analýzy si lidé, kteří splnili kritéria pro všech pět návyků, užívali výrazně a působivě delšího života než ti, kteří žádný neměli: 14 let pro ženy a 12 let pro muže (pokud měli tyto návyky ve věku 50 let). Lidé, kteří neměli žádný z těchto návyků, měli mnohem větší pravděpodobnost předčasného úmrtí na rakovinu nebo kardiovaskulární onemocnění.

Vyšetřovatelé studie také vypočítali délku života podle toho, kolik z těchto pěti zdravých návyků lidé měli. Jen jeden zdravý návyk (a nezáleželo na tom jaký) znamenalo prodloužení střední délky života o dva roky u mužů a žen. Není divu, že čím více zdravých návyků lidé měli, tím delší měli životnost. 

Mnoho podobných výzkumu, jako studie z roku 2017 využívající údaje ze studie Zdraví a odchod do důchodu zjistila, že lidé ve věku 50 let a starší, kteří měli normální váhu, nikdy nekouřili a střídmě pili alkohol, žili v průměru o sedm let déle. Megaanalýza 15ti mezinárodních studií z roku 2012, která zahrnovala více než 500 000 účastníků, zjistila, že více než polovina předčasných úmrtí byla způsobena faktory nezdravého životního stylu, jako je špatná strava, nečinnost, obezita, nadměrný příjem alkoholu a kouření. A seznam podpůrných výzkumů pokračuje.

Jaký je tedy náš (velký) problém?

Jak zdůrazňují autoři studií, v USA máme tendenci nehorázně utrácet za vývoj fantazijních léků a jiné léčby nemocí, než za snahu jim předcházet. To je velký problém.

Odborníci navrhli, že nejlepší způsob, jak pomoci lidem se zdravou výživou a změnou životního stylu, je ve velkém měřítku na úrovni populace prostřednictvím úsilí v oblasti veřejného zdraví a politických změn (něco jako legislativa pro motocyklové helmy a bezpečnostní pásy...). 

Pokud budeme mít pokyny a zákony, které nám pomohou žít zdravěji, velké společnosti nebudou prodávat tolik rychlého občerstvení, hranolků apod.

Zdroje: health.harvard.edu, Freepik

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: