Provozovatel

Lukáš Vyhnálek
Tři Dvory 32
784 01 Litovel
IČO: 05234956

REDAKCE

Email: info@flatify.cz
Odpovědná osoba: Lukáš Vyhnálek

Tyto podmínky užití stanovují a vymezují vztah mezi internetovou stránkou flatify.cz (dále již „stránka“) a všemi návštěvníky, kteří navštíví stránku a kteří jakýmkoliv způsobem využívají její obsah. Jakékoliv užívání všech služeb nabízených na stránce, stejně tak jako i informací, materiálů a odkazů, které stránka obsahuje, je předmětem těchto podmínek užití. Každý návštěvník je před použitím stránky povinen si pečlivě přečíst tyto podmínky užití a dodržovat je. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užití vypovědět, změnit a nebo doplnit. Změna vchází v platnost ihned.

Ztráty nebo škody

Stránka není odpovědná za žádné ztráty nebo škody (přímé či nepřímé), které návštěvník nebo třetí strana může utrpět v důsledku používání stránky. Stránka obsahuje odkazy na jiné stránky třetích stran z důvodů pohodlí návštěvníků. Stránka není odpovědná za obsah zobrazený na internetových stránkách třetích stran. Stránka mimo jiné rovněž nepřijímá odpovědnost za následující události: chyby, chybný překlad, pravopisné chyby a nebo další podobné chyby. ztráty nebo škody, které návštěvníci mohli utrpět v důsledku změn na stránce, pozastavení nebo přerušení chodu a funkčnosti stránky. hackerském útoku na stránky, škodlivý kód či chyby v kódu.

Duševní vlastnictví

Bez písemného souhlasu stránky nejsou návštěvníci oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat anebo měnit cokoliv z obsahu stránky. Shromažďování osobních údajů Stránka neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud si návštěvník prochází stránku. Vyplněním kontaktního formuláře nebo odesláním přihlášky k odběru novinek dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které nebudou poskytovány žádným třetím stranám.

Prohlášení o cookies

Používáme Cookies k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvků spojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partnery z oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informace o Vašem používání stránky. Návštěvníci těchto stránek musí souhlasit s používáním souborů cookies, používání souborů cookies však můžete zakázat ve svém počítači. V tomto případě nebudete moci využívat některé funkce a váš pohyb po stránkách se značně zpomalí. Bližší informace naleznete zde.

Redaktoři

Publikováním článku dáváte souhlas webové stránce www.flatify.cz k využití vašeho článku tak, jak stránka uzná za vhodné a to včetně jeho úpravy z jakýchkoliv důvodů. flatify.cz si vyhrazuje právo smazat či odstranit články nebo komentáře a to bez nutnosti udání důvodu. Každý redaktor osobně zodpovídá za veškerý obsah, ať už písemný či mediální, který přidá na webovou stránku www.flatify.cz a nese plnou zodpovědnost za případné porušení autorských práv. Redaktor se zejména zavazuje, že uhradí webové stránce www.flatify.cz jakoukoliv škodu nebo újmu, a to v plné výši, která by webovou stránku www.flatify.cz mohla vzniknout v souvislosti s porušením autorských práv a pokud by tímto byla dotčena jakýmkoliv způsobem práva třetích osob nebo byly porušeny platné právní předpisy. Každý redaktor má právo na odměnu ve výši 40% ze zisku z reklam umístěných ve svých vytvořených článcích. Redaktor získává nárok na vyplacení odměny po dosažení celkové částky, v součtu i s předchozími měsíci, 1 000 korun českých a to i včetně. Odměna je splatná 7. dnem od přijetí platby od společnosti Seznam.cz, a.s. a jejího programu sklik partner, pokud se redaktor a stránka nedohodli jinak. Aby mohla být odměna odeslána, musí redaktor poslat písemný souhlas. Odměna je odesílána pouze na bankovní účet redaktora.

Souhlas s pravidly

Každý, kdo dobrovolně navštíví tyto stránky, souhlasí s podmínkami výše uvedenými.