Rakovina mozku může postihnout kohokoli bez ohledu na věk, rasu nebo pohlaví. Podle Americké asociace pro mozkové nádory se odhaduje, že jen v letošním roce bude primární nádor mozku diagnostikován u více než 84 000 Američanů. Některé každodenní návyky jsou však spíše nepřímou příčinou vzniku rakoviny mozku.

Dr. Jennifer Moliterno, neurochirurg z Yale Medicine a docentka na Yale School of Medicine, říká, že rakovina mozku je přemnožení buněk, které se liší od zdravých mozkových buněk a vytvářejí masu známou jako nádor. Nádory mohou růst jinde v těle a šířit se do mozku (metastázy) nebo růst v mozku.

Dr. Moliterno také upozorňuje, že existují různé typy primárních nádorů, přičemž některé jsou zhoubnější a jiné rakovinotvornější než ostatní. Po použití zobrazení magnetickou rezonancí, odběru vzorků a diagnostiky tkáně k určení velikosti a typu nádoru se pak zvažuje léčba, včetně chemoterapie a v některých případech i operace.

Americká společnost pro rakovinu upozorňuje, že pohlaví může hrát roli v pravděpodobnosti vzniku rakoviny mozku. "Riziko vzniku jakéhokoli typu nádoru mozku nebo míchy je u žen o něco vyšší než u mužů, i když riziko vzniku zhoubného nádoru je u mužů o něco vyšší než u žen," uvádí ACS.

Ačkoli, jak již bylo zmíněno, neexistuje žádná přímá souvislost s rakovinou mozku. Dr. Moliterno říká, že existuje několik faktorů, které mohou vést ke vzniku rakoviny mozku.

Některé nádory v těle mohou metastázovat a šířit se do mozku. Je všeobecně známo, že silné kouření a užívání tabáku může v budoucnu často vést k rakovině plic nebo krku, která se může případně zhoršit a rozšířit do mozku.

Dr. Moliterno upozorňuje na silnou souvislost mezi ozářením a pozdější tvorbou nádorů. Dr. Moliterno však také zmiňuje, že k tomu, aby k němu došlo, je třeba poměrně vysoké expozice záření. Ohroženi mohou být jedinci, kteří v minulosti podstoupili léčbu zářením.

Zdroje: womenworking.com, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: