Vitamín D je vitamín rozpustný v tucích, který hraje v těle řadu důležitých rolí.

Tato živina je obzvláště důležitá pro zdraví imunitního systému, a proto si mnoho lidí klade otázku, zda doplňování vitamínu D může pomoci snížit riziko nákazy novým koronavirem, který způsobuje COVID-19.

I když v současné době neexistuje žádný lék na COVID-19, preventivní opatření, jako je fyzický odstup a správná hygiena, vás mohou před nákazou virem ochránit.

Některé výzkumy také ukazují, že zdravá hladina vitamínu D může pomoci udržet váš imunitní systém zdravý a může chránit před respiračními onemocněními obecně.

Nedávná studie ukázala, že u pacientů hospitalizovaných s COVID-19, kteří měli dostatečnou hladinu vitamínu D, se snížilo riziko nepříznivých následků a úmrtí.

Tento článek vysvětluje, jak vitamín D ovlivňuje zdraví imunitního systému a jak doplňování této živiny může pomoci chránit před respiračními onemocněními.


Jak vitamín D ovlivňuje imunitní systém?

Vitamín D je nezbytný pro správné fungování imunitního systému, který je první obrannou linií vašeho těla proti infekcím a nemocem.

Tento vitamín hraje zásadní roli při podpoře imunitní reakce. Má protizánětlivé i imunoregulační vlastnosti a je klíčový pro aktivaci obranných mechanismů imunitního systému.

Je známo, že vitamín D posiluje funkci imunitních buněk, včetně T-buněk a makrofágů, které chrání tělo před patogeny.

Ve skutečnosti je tento vitamín pro funkci imunitního systému tak důležitý, že nízká hladina vitamínu D je spojována se zvýšenou náchylností k infekcím, nemocem a poruchám souvisejícím s imunitou.

Například nízká hladina vitamínu D je spojena se zvýšeným rizikem onemocnění dýchacích cest, včetně tuberkulózy, astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), a také virových a bakteriálních infekcí dýchacích cest.

Nedostatek vitamínu D navíc souvisí se sníženou funkcí plic, což může ovlivnit schopnost organismu bojovat s infekcemi dýchacích cest.


Může užívání vitamínu D chránit před COVID-19?

V současné době neexistuje žádný lék ani léčba COVID-19 a jen málo studií zkoumalo vliv doplňků vitamínu D nebo jeho nedostatku na riziko nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2.

Nedávná studie však zjistila, že hladina 25-hydroxyvitamínu D v krvi alespoň 30 ng/ml zřejmě pomáhá snížit pravděpodobnost nepříznivých klinických výsledků a úmrtí u hospitalizovaných pacientů s COVID-19.

Byly analyzovány údaje z hospitalizace 235 pacientů s COVID-19.

U pacientů starších 40 let byla u těch, kteří měli dostatečnou hladinu vitamínu D, o 51,5 % nižší pravděpodobnost nežádoucích následků, včetně bezvědomí, hypoxie a úmrtí, ve srovnání s pacienty s nedostatkem vitamínu D. V případě pacientů s COVID D byla pravděpodobnost nežádoucích následků nižší.

Přesto jiné studie prokázaly, že nedostatek vitamínu D může poškodit imunitní funkce a zvýšit riziko vzniku respiračních onemocnění.

Některé studie navíc naznačují, že doplňky stravy s vitamínem D mohou posílit imunitní reakci a celkově chránit před respiračními infekcemi.

Nedávný přehled, který zahrnoval 11 321 osob ze 14 zemí, prokázal, že doplňování vitamínu D snižuje riziko akutních respiračních infekcí (ARI) jak u osob, které měly nedostatek vitamínu D, tak u osob, které měly jeho dostatečnou hladinu.

Celkově studie ukázala, že doplňky vitamínu D snižují riziko vzniku alespoň jedné ARI o 12 %. Ochranný účinek byl nejsilnější u osob s nízkou hladinou vitamínu D.

Přehled navíc zjistil, že doplňky vitamínu D jsou nejúčinnější při ochraně před ARI, pokud jsou užívány denně nebo týdně v malých dávkách, a méně účinné, pokud jsou užívány ve větších, široce rozprostřených dávkách.

Bylo také prokázáno, že doplňky vitamínu D snižují úmrtnost u starších dospělých, kteří jsou nejvíce ohroženi vznikem respiračních onemocnění, jako je COVID-19.

Navíc je známo, že nedostatek vitamínu D zvyšuje proces známý jako "cytokinová bouře".

Cytokiny jsou bílkoviny, které jsou nedílnou součástí imunitního systému. Mohou mít jak prozánětlivé, tak protizánětlivé účinky a hrají důležitou roli, protože pomáhají chránit před infekcemi a nemocemi.

Cytokiny však mohou za určitých okolností také vyvolat poškození tkání.

Cytokinová bouře označuje nekontrolované uvolňování prozánětlivých cytokinů, ke kterému dochází v reakci na infekci nebo jiné faktory. Toto neregulované a nadměrné uvolňování cytokinů vede k závažnému poškození tkání a zvyšuje progresi a závažnost onemocnění.

Ve skutečnosti je to hlavní příčina selhání více orgánů a syndromu akutní respirační tísně (ARDS) a také důležitý faktor progrese a závažnosti COVID-19.

Bylo například prokázáno, že pacienti s těžkými případy COVID-19 uvolňují velké množství cytokinů, zejména interleukinu-1 (IL-1) a interleukinu-6 (IL-6).

Nedostatek vitamínu D je spojen se sníženou funkcí imunitního systému a může zesilovat cytokinovou bouři.

Vědci proto předpokládají, že nedostatek vitamínu D může zvyšovat riziko závažných komplikací COVID-19, stejně jako že suplementace vitamínem D může u lidí s COVID-19 snižovat komplikace spojené s cytokinovou bouří a nekontrolovaným zánětem.

V současné době probíhá několik klinických studií, které zkoumají účinky suplementace vitamínem D (v dávkách až 200 000 IU) u osob s COVID-19.

Přestože výzkum v této oblasti pokračuje, je důležité si uvědomit, že samotné užívání doplňkového vitamínu D vás před vznikem COVID-19 neochrání.

Nedostatek vitamínu D však může zvýšit vaši náchylnost k celkovým infekcím a onemocněním tím, že poškozuje imunitní funkce.

To je obzvláště znepokojující vzhledem k tomu, že mnoho lidí má nedostatek vitamínu D, zejména starší osoby, které jsou nejvíce ohroženy vznikem závažných komplikací souvisejících s COVID-19.

Z těchto důvodů je dobré nechat si od svého lékaře vyšetřit hladinu vitamínu D a zjistit, zda nemáte nedostatek této důležité živiny. To je důležité zejména v zimních měsících.

V závislosti na hladině v krvi je pro většinu lidí obvykle dostačující doplnění 1 000-4 000 IU vitamínu D denně. Osoby s nízkou hladinou v krvi však často potřebují mnohem vyšší dávky, aby se jejich hladina zvýšila do optimálního rozmezí.

Ačkoli se doporučení, co představuje optimální hladinu vitamínu D, liší, většina odborníků se shoduje, že optimální hladina vitamínu D se pohybuje v rozmezí 30-60 ng/ml (75-150 nmol/l).


Na závěr

Vitamín D hraje ve vašem těle mnoho důležitých rolí, včetně podpory zdraví vašeho imunitního systému.

Vědecký výzkum naznačuje, že doplňování vitamínu D může chránit před infekcemi dýchacích cest, zejména u osob, které mají nedostatek tohoto vitamínu.

Nedávný výzkum naznačuje, že dostatečná hladina vitamínu D může pomoci lidem s COVID-19 vyhnout se nepříznivým následkům.

Přesto nevíme, zda užívání doplňků vitamínu D snižuje riziko vzniku onemocnění COVID-19 v důsledku nákazy koronavirem.

Poraďte se se svým lékařem o doplnění vitamínu D, abyste zvýšili svou celkovou imunitní odpověď.

Zdroje: healthline.com, WHO[World Health Organization], Freepik

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: