Co je tedy obezita?

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje obezitu jako přílišné hromadění tuku v těle, které vede ke zdravotním rizikům. Obezita je vstupním faktorem pro většinu civilizačních onemocnění, přičemž ve velké míře přispívá k jejich vzniku a rozvoji, ať už se jedná o choroby kardiovaskulárního systému, nádorová onemocnění či diabetes. Ročně jejím následkem dle údajů WHO zemře minimálně 2,6 milionů lidí (WHO, 2018).

Samostatnou kategorií je pak obezita u dětí. Dětmi pro účely této práce rozumíme jedince mladší 18 let. WHO považuje dětskou obezitu za jeden z nejzávažnějších problémů 21. století, neboť právě v posledních letech se tento problém nejvíce rozšířil, a to nejen v nejvyspělejších zemích.

Hlavním problémem dětské obezity je to, že obvykle přetrvává i do dospělosti. Tito dospělí, s nimiž se obezita táhne už od dětství, mají pak daleko větší předpoklad k rozvoji souvisejících chorob dříve, než kdyby přibrali na váze až v dospělosti, a tím pádem se věk, ve kterém začíná být obvyklý výskyt např. infarktu myokardu či diabetu II. typu, neustále snižuje (WHO, 2018).

V současné době trpí v České republice nadváhou každé 4. dítě, obezitou každé 7. a morbidní obezitou 4 ze sta dětí. Pokud je jeden rodič obézní, má dítě 50% šancí stát se rovněž obézním, avšak pokud jsou oba rodiče obézní, zvyšuje se šance na 80 %.

Stanovení obezity u dětí není tak jednoduché jako u dospělých, u kterých se využívá vypočet BMI (o jehož problematice naleznete několik článků). Dětská hmotnost se zjišťuje podle percentil BMI.

  • Pásmo nad 97. percentilem obézní
  • Pásmo nad 90. percentilem s nadměrnou hmotností
  • Pásmo mezi 75. a 90. perc. robustní
  • Pásmo mezi 25. a 75. perc. proporcionální
  • Pásmo mezi 3. a 25. perc. štíhlé
  • Pásmo pod 3. percentilem hubené

 

Kde je problém?

1. Stravování

Jak asi většina tuší, na vině stojí strava. S tím, jak se zlepšuje životní úroveň, roste také množství nezdravých potravin – slazené nápoje, sladkosti, polotovary, slané snacky (brambůrky aj.) v obchodech. Lidé si zamilovali fastfoody a rozvážky jídel do práce. Tyto svoje stravovací návyky poté předávají svým dětem, které si již od raného věku na těchto potravinách vytvoří závislost.

Sladkosti slouží pro děti jako odměna nebo pomocí nich zahánějí smutek, což dost často vede k záchvatovému přejídání, pokud jsou obětí šikany nebo se jim v životě přihodila tragická událost.

Velkým problémem je, že lékaři doporučují špatně sestavené diety. Stále jsou velkým strašákem tuky a jsou naopak přeceňované sacharidy. V žádném případně netvrdím, že každé jídlo má být nacucané olejem, ale plnotučný jogurt Vám opravdu neuškodí, naopak Vás nasytí na dlouho dobu. Lékař Vám ke snídani doporučí pečivo, u kterého nezapomene zdůraznit, že jedině celozrnné, se sýrem. Ke svačině zeleninu, k obědu polévku a k večeři jogurt, zeleninu a pečivo. Naprosto nevyvážená strava, která Vás nezasytí a jen budete dále přibírat, jelikož se Váš metabolismus zpomalí a po delším dodržování této diety bude Vaše tělo vyhladovělé, což vede k již zmiňovanému přejídání.

Jak se tedy stravovat?

Jezte základní nezpracované potraviny a zapomeňte na počítání kalorií. Pokud máte hlad, jděte se najíst, nepokoušejte se hlad zapít. Střídejte těžká jídla s lehčími, aby tělo mohlo pořádně vytrávit.

2. Nedostatek pohybu

Ačkoliv jsou děti od přírody plné energie, jsou v dnešní době zavřené doma u mobilů. Rodiče pracují a nemají vždy energii na každodenní procházky, což nahrazují školky nebo školní družiny. Pokud ovšem existuje možnost, aby dítě mohlo chodit na sportovní kroužek, využijte toho. Zkuste na víkend naplánovat rodinný výlet nebo vycházku.

3. Nezdravé domácí prostředí

Dětskou obezitou trpí převážné děti, které mají obézní rodiče, které jim předávají své návyky. To, že je někdo obézní neznamená, že je špatným rodičem, který na své dítě jen křičí, ale bohužel existují i takové případy. Rodiče jsou nešťastní ze svého vzhledu, což si mohou vylévat na svých dětech, které poté jí, aby zahnaly svůj smutek.

Jak mohu pomoci?

K obézním lidem se přistupuje jen jako k líným, kteří se nestarají o svoje zdraví. Vždy za několik let se objeví nový ideál krásy, a pokud tam nepatříte, jste ošklivý a musíte se změnit. Lidé trpící nadváhou nebo obezitou jsou už po několik desítek let terorizováni, což opravdu ničemu nepomáhá.

Je potřeba si uvědomit, že po řadu let bylo lidem doporučováno spoustu druhů diet, které byly velmi nezdravé a jejich dodržování vedlo a vede k přejídání, které stojí za přírůstkem váhy.

Největší pomocí je opora, empatie, ale hlavně zdravý životní styl, který bude tvořen základními potravinami a pohybem.

Zdroje:

SLIMÁKOVÁ, Margit. Jak řešit obezitu u dětí? Margit.cz [online]. 10. 8. 2021 [cit. 2021-8-16]. Dostupné z: https://www.margit.cz/jak-resit-obezitu/

ČAPKOVÁ, Veronika. Epidemiologie dětské obezity a programy její prevence v České republice a ve světě [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-8-16]. Dostupné z https://is.muni.cz/th/cmqy3/Bakalarska_prace_Veronika_Capkova.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Katedra podpory zdraví. Vedoucí práce Iva Hrnčiříková.

Foto: Freepik

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: